วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพหลวงปูทวด 40*53cm (ไม่รวมกรอบ)แขวนฝาผนังไม่มีความคิดเห็น: